2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

სისტემაში შესვლა

გთხოვთ შეიტანოთ მომხმარებლის პირადი 11 ნიშნა ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის პასპორტის ნომერი);
თუ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, უპირველესად გაიარეთ სისტემაში რეგისტრაცია;
თუ არ გახსოვთ რეგისტრაციისას მითითებული პაროლი, ელ. ფოსტა და მობილურის ნომერი, პაროლის აღდგენის თაობაზე დაუყოვნებლივ მიმართეთ ცენტრს შევსებული განცხადების ფორმითა და პირადობის მოწმობით, შემდგომ მისამართზე: საქართველო, თბილისი, ფანჯიკიძის #1ა (ყოფილი ბუდაპეშტი) ან გამოაგზავნეთ შევსებული განცხადების ფორმა და პირადობის მოწმობა დასკანირებული ფორმით ელ. ფოსტაზე info@emis.ge


მომხმარებლის ინფორმაცია