2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2024 წლის 30 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 12 თებერვალს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2024 წლის 30 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/dafinanseba/

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (15.01.2024 - 07.03.2025)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.01.2024 22.01.2024 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2024 08.02.2024 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 02.02.2024 18.03.2024 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 22.02.2024 18.03.2024 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (15.01.2024 - 18.04.2025)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.01.2024 22.01.2024 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2024 08.02.2024 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 02.02.2024 18.04.2024 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 22.02.2024 18.04.2024 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (15.01.2024 - 14.03.2025)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.01.2024 22.01.2024 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2024 08.02.2024 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 02.02.2024 19.03.2024 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 22.02.2024 19.03.2024 აქტიურია