2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 21 აგვისტოს 12:00 საათიდან - 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 11 სექტემბერს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 21 აგვისტოს 12:00 საათიდან - 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/dafinanseba/

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (03.08.2023 - 02.11.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 03.08.2023 20.08.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 21.08.2023 07.09.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 11.09.2023 02.11.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.09.2023 02.11.2023 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (03.08.2023 - 05.11.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 03.08.2023 20.08.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 21.08.2023 07.09.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 11.09.2023 05.11.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.09.2023 05.11.2023 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (03.08.2023 - 10.11.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 03.08.2023 20.08.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 21.08.2023 07.09.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 11.09.2023 10.11.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.09.2023 10.11.2023 აქტიურია