2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 22 იანვრის 12:00 საათიდან - 05 თბერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 11 თებერვალს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 22 იანვრის 12:00 საათიდან - 05 თბერვლის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (08.01.2020 - 18.06.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2020 17.01.2020 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 22.01.2020 05.02.2020 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 11.02.2020 18.06.2020 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 28.02.2020 18.06.2020 აქტიურია