2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან - 19 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 25 აგვისტოს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან - 19 აგვისტოს 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (15.07.2020 - 07.10.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2020 23.07.2020 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2020 19.08.2020 აქტიურია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2020 15.09.2020 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 16.09.2020 07.10.2020 მზადყოფნაშია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (15.07.2020 - 07.10.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2020 23.07.2020 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2020 19.08.2020 აქტიურია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2020 15.09.2020 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 16.09.2020 07.10.2020 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (15.07.2020 - 07.10.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2020 23.07.2020 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2020 19.08.2020 აქტიურია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2020 15.09.2020 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 16.09.2020 07.10.2020 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (15.07.2020 - 07.10.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2020 23.07.2020 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2020 19.08.2020 აქტიურია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2020 15.09.2020 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 16.09.2020 07.10.2020 მზადყოფნაშია