2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან - 19 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 25 აგვისტოს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2020 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან - 19 აგვისტოს 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (15.07.2020 - 24.11.2020)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2020 23.07.2020 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2020 19.08.2020 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 25.08.2020 24.11.2020 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 28.09.2020 24.11.2020 აქტიურია