2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2021 წლის 28 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 12 თებერვალს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2021 წლის 28 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/dafinanseba/

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (28.12.2020 - 07.03.2021)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 28.12.2020 22.01.2021 მზადყოფნაშია
სტუდენტების რეგისტრაცია 28.01.2021 08.02.2021 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 12.02.2021 25.02.2021 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.02.2021 06.03.2021 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (28.12.2020 - 07.03.2021)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 28.12.2020 22.01.2021 მზადყოფნაშია
სტუდენტების რეგისტრაცია 28.01.2021 08.02.2021 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 12.02.2021 25.02.2021 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.02.2021 06.03.2021 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (28.12.2020 - 07.03.2021)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 28.12.2020 22.01.2021 მზადყოფნაშია
სტუდენტების რეგისტრაცია 28.01.2021 08.02.2021 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 12.02.2021 25.02.2021 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.02.2021 06.03.2021 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (28.12.2020 - 07.03.2021)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 28.12.2020 22.01.2021 მზადყოფნაშია
სტუდენტების რეგისტრაცია 28.01.2021 08.02.2021 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 12.02.2021 25.02.2021 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.02.2021 06.03.2021 აქტიურია