2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 26 აგვისტოს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 31 ივლისის 12:00 საათიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (18.07.2019 - 11.10.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2019 29.07.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2019 21.08.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2019 25.09.2019 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 17.09.2019 07.10.2019 დასრულებულია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (18.07.2019 - 07.10.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2019 25.07.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2019 21.08.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2019 25.09.2019 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 17.09.2019 07.10.2019 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (18.07.2019 - 07.10.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2019 25.07.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2019 21.08.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2019 25.09.2019 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 17.09.2019 07.10.2019 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (18.07.2019 - 07.10.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2019 25.07.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 31.07.2019 21.08.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 26.08.2019 25.09.2019 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 17.09.2019 07.10.2019 აქტიურია