2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 30 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 10 თებერვალს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 30 იანვრის 12:00 საათიდან - 8 თებერვლის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/dafinanseba/

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (13.01.2023 - 07.03.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 13.01.2023 20.01.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2023 08.02.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 10.02.2023 07.03.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 23.02.2023 07.03.2023 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (13.01.2023 - 07.03.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 13.01.2023 20.01.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2023 08.02.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 10.02.2023 07.03.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 23.02.2023 07.03.2023 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (13.01.2023 - 07.03.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 13.01.2023 20.01.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2023 08.02.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 10.02.2023 07.03.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 23.02.2023 07.03.2023 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (13.01.2023 - 15.03.2023)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 13.01.2023 20.01.2023 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 30.01.2023 08.02.2023 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 10.02.2023 07.03.2023 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 23.02.2023 15.03.2023 აქტიურია